Graficzny hołd dla Jana Pawła II - dar prof. Alfreda Hałasy.